Mitel User Group Sweden

Mitel User Group Sweden (tidigare MX-ONE Usergroup) är en ideell förening som verkar för att främja utvecklingen och ta tillvara medlemmarnas erfarenheter av Mitels lösningar och då främst telekommunikationssystemet MX-ONE med tillhörande applikationer. Föreningen är till för dig som på ett eller annat sätt ansvarar för telekommunikation inom ditt företag.

Läs mer om föreningens historia

Möt ledamöterna i vår styrelse

Mitel User Groups styrelse 2016

Henry Syberg

Ordförande

Göran Bonnevier

Vice Ordförande

Jobbar som IT-chef på Stockholms tingsrätt som är landets största allmänna domstol och har sina lokaler i Rådhuset på Kungsholmen i Stockholm. Jobbat aktivt med telefonifrågor sedan 1999 men jobbar under senare år mer med ansvar för lokala frågor.

Magnus Anå

Kassör

Johny Nyman

Sekreterare

Pensionär men också CEO i det egna bolaget Huskut Artur AB, ett konsultbolag med jämtskt namn som betyder väldigt bra och skönt. http://huskutartut.se

Pernilla Alpsten

Ledamot

Stefan Hedlund

Ledamot

Rickard Samuelsson

Ledamot

Program och anmälan