Här under Arbetsgrupper kan du få en inloggning till de arbetsgrupper som finns eller som kommer att skapas. Arbetsgrupper är något som vi medlemmar har tillsammans och kan röra en specifik fråga eller en produkt. Här kommer det finnas material som vi delar när vi jobbar med gemensamma frågor, dokument, maillistor etc.

Vill du vara med i en Arbetsgrupp eller kanske starta en som inte finns, kontakta styrelsen@miug.se
804