ARTICLE
45
83684c2dbda3c62635a7952296010004
Tillbaka

OBS!! Inställt på grund av sjukdom. Kommunikation i kris

Vad gör du vid ett haveri?? Webinar där vi vill att just du medverkar.


OBS!! På grund av sjukdom så flyttas detta webinar till ett annat tillfälle.


Vad händer vid ett haveri, vilka lagar gäller för myndigheter och kommuner, även företag får stor påverkan vid ett bortfall av tele?

 Vilka skillnader är det i kraven, om man jämför med när det var monopol.

Hur löser man redundansen i dagens virtuella växlar/nät som ofta är 100% integrerade med företagens/myndighetens it-struktur, förr kunde man använda telefonin trots ett driftavbrott på it-systemen. Idag slutar till och med den interna telefonin ofta att fungera vid ett strömavbrott.

Vad bör man tänka på när man vill ha säkerhet och funktion, kostnader i relation till funktion.

Idag blir det vanligare med att lägga allt i ”molnet”, vilka problem skapar det, kommer man undan kraven då – leverantören har ju ansvaret……

Ulf Bertils kommer och försöker hjälpa oss att reda ut begreppen.

 

När: Den 22 November klockan 10.00 - 11.00.


Var: Hos Baker McKenzie på Vasagatan 7 i Stockholm (för dom som vill närvara fysiskt)

Hur anmäler jag mig: Du skickar ett mail till miug@meaconsulting.se där du skriver att du vill vara med, om du inte är medlem så skriver du också fakturaadress (vi tar 500 Sek för icke medlemmar)

När vi fått din anmälan kommer du att få en länk som du kommer att kunna ansluta till vid webinaret.

Frågor om detta webinar kan du ställa till:

Stefan Hedlund

tel. 0171-62 67 89

e-post stefan.hedlund@enkoping.se


51