ARTICLE
35
9cd0115bcbb3069c8e40488815c6f271
Tillbaka

Varför en global användar-förening?

2016 samlades representanter från olika lokala Mitel användarföreningar, i Paris för att prata om bildandet av en global Mitel Usergroup.

Efter 2 långa dagar med utmanade diskussioner då vi alla bidrog med olika mål/visioner, kulturskillnader, olika språk  samsades vi om en plan.

En arbetsgrupp skapades för att arbeta vidare med mål, syfte samt en struktur- och medlemspolicy” och ca 1 år senare startades Mitel Usergroup (global), kort kallad GMUG.

Fördelarna med en global usergroup är i grunden densamma som för våra lokala användarföreningar men med skillnaden att den är gränslös och är en mötesplats för användare runt hela världen. Som medlem i den globala föreningen får du tillgång till;

       Ett globalt online forum där du kan dela erfarenheter och få hjälp från andra användare världen runt

       Ett professionellt och personligt nätverk

       Tillgång till "in-person” och virtuella event

       Möjlighet att påverka produktutvecklingen inom Mitel

       Månatliga tekniska webinars

       Tillgång till experter inom Mitel och branschen

       Förstahands nyheter/information från Mitel

       Tillgång till teknisk dokumentation och support av Mitels produkter

       Nyhetsbrev innehållande usercases, nyheter från Mitel och partners och mycket mer

LÄS MER HÄR

51