ARTICLE
51
289a6a1f087b9edc29ce052afc054c80
Tillbaka

Nu heter vi Mitel User Group Nordic

Mitel User Group Sweden bildades för drygt 30 år sedan. Under dessa år har föreningen gradvis utvecklats till att bli en allt bredare företrädare för all typ av telefoni som är relaterad till Mitel produkter och tjänster i Sverige. Den 28/5 beslutade föreningens två årsmöten att enhälligt byta namn till Mitel User Group Nordic.

Redan vid starten 1990 var A335 / Användarföreningen en pådrivande kraft om telefonfrågor. Föreningens ryggrad och huvudsakliga målgrupper fortfarande den samma som då men med ytterligare breddning inom ansvarsfrågor, projektledning, krishantering, tjänster och produkter. När föreningen nu byter namn till Mitel User Group Nordic blir föreningen även en av Nordens största och mest uttalade företrädare inom telefonfrågor.

Föreningen har idag drygt 60 organisations- och företagsmedlemmar och ett enträget arbete genomåren har resulterat i bättre branschvillkor, som har gett flera konkreta resultat genom åren.

– Med namnbytet vill vi kommunicera två saker, säger Mitel User Groups ordförande Pernilla Alpsten:

– För det första vill vi markera att vi är en nordisk branschföreträdare, som ger Mitel kunderna en samlad röst. Därför ingår ordet ”Nordic” i det nya namnet.

– För det andra vill vi betona att vi brett organiserar nordisk telefoni. Målet är att företräda många fler organisationer och företag runt om i norden. Det är först då som vi på allvar kan förbättra branschens villkor, tjänster, produkter och bidra till tillväxt.

– Samtidigt vill vi fortsätta att driva på om branschens hållbarhet, nya tjänster och verka för att fler organisationer och företag ser telefonfrågorna som strategiska.
51